Wonen in Bloesemhove

Bloesemhove: Aanleunwoningen voor 35 sociale huurwoningen (hoofdzakelijk 2-kamer appartementen), verdeeld over 5 verdiepingen.

Geschikt voor:

  • zorg vanuit de WLZ in de vorm van Modulair Pakket Thuis (MPT) of Volledig Pakket Thuis (VPT): VV4 of VV6;
  • zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw): thuiszorg op geplande tijden.
  • zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): huishoudelijke hulp of dagopvang.
  • huur zonder zorg.

Start bouw: 3e kwartaal 2021.

Verwachte oplevering: medio 2023

Huurprijzen: ongeveer €750,00/maand exclusief servicekosten. Aanvraag huursubsidie is mogelijk.

Cedrah, locatie Amandelhof is zorgaanbieder.