Wonen in de Tussenhof

Tijdelijke huisvesting: Tussenhof en serviceflat Rehoboth:

Om alle bewoners van de oude Amandelhof te herplaatsen, is een tijdelijke woonvoorziening aan het nieuwe gebouw Waterhove geplaatst met 21 woon/zorgunits (geschikt voor voornamelijk VV4 of VV4 VPT). Deze tijdelijke woningen noemen we: De Tussenhof, verdeeld in:

  • Tussenhof 1
  • Tussenhof 2.

 

Verder zijn er 4 bewoners tijdelijk naar serviceflat Rehoboth te Rotterdam verhuisd.

De bewoners in de tijdelijke huisvesting krijgen t.z.t. als eersten een woning toegewezen in Bloesemhove.