25 februari 2020

Zichtbare vorderingen nieuwbouw Amandelhof

Na fundament door met de constructie

De contouren van het nieuwe Amandelhof worden steeds duidelijker zichtbaar. Een aantal foto's voor een impressie.

Momenteel wordt de staalconstructie geplaatst en de kalkzandstenen opgemetsteld.